Næste udsendelse: 18:30 Sportsaften (G)

TV i dag

 • 18:05Mellem os - ugens udvalgte (G)
 • 18:30Sportsaften (G)Sportsaften er på Sjælland, til håndbold-premieren i Kvalifikationsrækken for herrer, mellem Virum-Sorgenfri og Viking. Desuden reportage fra fodboldkampen i Københavnsserien, mellem RIK og KB.
 • 18:50Næste uges tv (G)
 • 19:00Kulturugen - De bedste øjeblikke (G)
 • 19:3019.30Nyheder
 • 19:44Vejret i morgen (G)
 • 19:45Vi er alle stjernerKlub Stjernen et unikt tilbud til bornholmske unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er Ungdomsskolen, der står for klubben, og for nogle år siden begyndte man at holde en fælles klubaften med de andre unge. Og det er blevet en succes.
 • 20:15Mellem os
 • 20:40Kulturreportagen Forlis - en fotoudstilling (G)Det er blevet til udstillingen Forlis.Skibe er strandet og forlist ved øens kyster igennem hundreder af år. Jacob Seerup fra Bornholms Musem har været i arkiverne og fundet spektakulære billeder frem.
 • 20:45Fugleskolen (G)Vil du også have mere ud af turen? At kende fuglene omkring os giver nye og spændende oplevelser i naturen. Sune Riis er biolog og dedikeret ornitolog. Han giver tip til, hvordan man kan kende de bornholmske fugle på udseende, lyde og adfærd.
 • 20:58Vejret i morgen (G)
 • 21:00Taulov Mejeri Cirka 66.000 køer fra 450 leverandører producerer mælk til osteproduktionen på Taulov Mejeri. På mejeriet er der 305 ansatte. Heraf arbejder 50 om natten, og nogle af dem følger vi i denne udsendelse.
 • 22:0022Nyheder
 • 22:09Vejret i morgen (G)
 • 22:10ÆGTE | ØFØDT (G)
 • 22:15Vi er alle stjerner (G)Klub Stjernen et unikt tilbud til bornholmske unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er Ungdomsskolen, der står for klubben, og for nogle år siden begyndte man at holde en fælles klubaften med de andre unge. Og det er blevet en succes.
 • 22:45Mellem os (G)
 • 23:15Taulov Mejeri (G)Cirka 66.000 køer fra 450 leverandører producerer mælk til osteproduktionen på Taulov Mejeri. På mejeriet er der 305 ansatte. Heraf arbejder 50 om natten, og nogle af dem følger vi i denne udsendelse.
 • 00:1522Nyheder (G)
 • 00:25Vi er alle stjerner (G)Klub Stjernen et unikt tilbud til bornholmske unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er Ungdomsskolen, der står for klubben, og for nogle år siden begyndte man at holde en fælles klubaften med de andre unge. Og det er blevet en succes.
 • 00:55Mellem os (G)
 • 01:30Krimimesse 2015 - Anne-Marie Vedsø Olesen (G)Blod, mord og spænding var på dagsordenen under Krimimessen i Fængslet i Horsens. Værter og journalister fra syv TV 2-regionalstationer interviewede forfattere og markante personligheder med særlig tilknytning til stationens sendeområde.
 • 02:00Bornholm knokler - Falck (G)Falck er en hæderkronet gammel virksomhed, som igennem tiden har hjulpet danskere i nød. I dette program besøger vi Falck-stationen i Rønne, hvor vi tager med ud på de bornholmske veje for at hjælpe billister i nød. Der er dog også tid til at kigge forbi de nye ambulancer, som er med til at redde bornholmske liv.
 • 02:25Kommunalbestyrelsesmøde d.19. september 1. del (G)
 • 02:30Månedens foredrag - Tonny Koefoed Larsen (G)Tonny Koefoed Larsen fortæller om en kærlighedshistorie fra hans egen slægt. Romancen beretter fint om livet og forholdet på landet på Bornholm i slutningen af 1800tallet.
 • 03:20Kommunalbestyrelsesmøde d.19. september 2. del (G)
 • 03:30Kommunalbestyrelsesmøde om Snorrebakkesagen (G)
 • 03:30Guld fra Gemmerne (G)Guld fra Gemmerne besøger museer i hele Danmark. Denne gang besøger vi Egeskov, Sønderborg, Herning, Odense, Hobro, Stevns og Thisted.
 • 04:00Vild Med Dyr - Anakonda fodres (G)De store anakondaslanger i Randers Regnsskov spiser ikke så tit. Så når de gør, må det gerne være et solidt måltid. Anna Louise Tranæs Didriksen skal fodre en af kvælerslang med intet mindre end et gedekid.
 • 04:25Kommunalbestyrelsesmøde d.19. september 4. del (G)
 • 04:30Nationalpark Thy (12:52) (G)Naturprogram fra Nationalpark Thy
 • 04:40Kommunalbestyrelsesmøde d.19. september 5. del (G)
 • 05:00Stafetten - Peter Kaas Claesson (G)Peter Kaas-Claesson har boet på Bornholm siden 2008. Han har før boet på øen fra 1988 til 1992. Peter Kaas-Claesson arbejder ved Beredskabsstyrelsen Bornholm, hvor han er chef. Han har siden 1994 også arbejdet i verdens brændpunkter, fra krigen i Bosnien til sidste sommers mange skovbrande i Sverige.

Danielsson: Flytning til Snorrebakken er en farce

René Danielsson langer ud efter borgmester og administration i sagen om samling af omkring 170 kommunale medarbejdere på Snorrebakken.
DF's René Danielsson er meget utilfreds med den måde hele sagen om udflytning af 170 kommunale medarbejdere til det tidligre uddannelsescenter på Snorrebakken er foregået på.

Han har derfor sendt - hvad man kan betegne som - en rasende mail, til sin kollegaer i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokraten Thomas Thors mener ikke, René Danielsson har en sag, og er tværtimod fortørnet over, at DFeren går efter embedsværket.

René Danielssons mail er gengivet længere nede i artiklen.

René Danielsson antyder nemlig, at der er urent trav i forbindelse med økonomien i samlingen:

- Jeg er oprigtigt forarget over, at der danner sig et billede af, at farcen om medarbejdernes flytning til Snorrebakken ikke slutter her. Som jeg ser det, er der to mulige scenarier nu.

Scenarie 1: Borgmesteren har specifikt instrueret i, at indflytningen skulle være så billig som muligt, så hun kunne få sagen igennem kommunalbestyrelsen uden den store ballade.

Scenarie 2: Nogen i embedsværket har handlet bag borgmesterens ryg, og har deres egne dagsordener, siger René Danielsson.

Uanset om et af de to scenarier passer, så er René Danielsson meget utilfreds med, at nogen prøver at skjule noget for kommunalbestyrelsen:

- Uanset hvilket scenarie som er det rigtige, så er det under al kritik, at man prøver at føre det politiske niveau bag lyset. Ikke bare en, men to gange. Det lader sig vise i de anlægsoverslag, som har ligget til grund for hele processen. Første gang var inden d. 31/5-2018, da KB havde sagen på dagsordenen første gang. Senest har man fjernet udgiften til belysning i det anlægsoverslag, som man har brugt til orientering af økonomiudvalget.

- Det værste ved det hele er dog, at man med ført hånd og åbne øjne har taget medarbejderne som gidsler i et politisk spil. Selvom man måske har haft intentionen om en tillægsbevilling fra start, så har man fuldstændig bevidst pillet alle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger ud af det oprindelige byggeprojekt. Og man har endda ignoreret bekymringerne fra medarbejderne. Det er under al kritik, mener René Danielsson.

DF'eren har derfor en opfordring til borgmesteren:

- Jeg vil gerne råde borgmesteren og embedsværket til, at få foretaget en forårsrengøring og få klarlagt den her proces. Der er efterhånden sket en stort tillidsbrud. Både på det politiske plan, men også på medarbejdersiden. Og der skal en forårsrengøring til af væsentlig karakter, hvis den skal genoprettes.

Mail fra René Danielsson til hele kommunalbestyrelsen, hvor han blandt andet beder om svar på fem konkrete spørgsmål:


Kære Johannes.

Jeg er kommet i besiddelse af en række mailkorrespondancer fra 2018, sendt d. 5/4-2018 og d. 9/4-2018. Den ene af korrespondancer indeholder udgangspunktet for det der skulle ligge til grund for den politiske behandling af flytningen til Snorrebakken. Du selv, Claus Stensgaard, din forgænger Peter Loft, tidligere sekretariatschef Steen Birkedal er blandt andet på mailinglisten på den ene (5/4-2018).

Jeg kunne godt tænke mig, at du svarer hele KB på de spørgsmål, som jeg stiller nederst i mailen. Først vil jeg dog opridse indholdet for mine kollegaer.

I den første mailkorrespondance fra 5/4-2018 snakkes der om udgangspunktet for selve flytningen. Se nedenstående.

Ydermere har udgangspunktet været – og jeg citerer:

”De grundlæggende forudsætninger er, at der skal så få bygningsændringer til som muligt, og der skal opereres med storrums-kontorer, med flytbare vægge. Altså ingen faste skillevægge, i første omgang. Der skal ikke males, eller på anden måde forskønnes i bygningen, udover der hvor der er myndighedskrav til ombygning. Personbelastningen i de enkelte rum skal optimeres, således at der skal indbygges ingen ventilation, eller lige netop det nødvendige i henhold til lovgivning.”

Jeg finder det bekymrende, at man ikke har fundet Hoved-MEDs bekymringer mere væsentlige. I sagsfremstillingen til KB fra d. 29/11-2018 står der:

”Mange medarbejdere, der skal flytte til Snorrebakken, udtrykker en bekymring for at flytningen til storrumskontorer vil medføre et forringet arbejdsmiljø. Bekymringen går på at støj, visuelle forstyrrelser, dårligt indeklima og lignende vil medføre koncentrationsbesvær, dårlig trivsel samt lavere produktivitet. Hoved MED har en forventning om at der vil blive taget de nødvendige tiltag samt bevilget økonomi til at minimere de mulige negative konsekvenser for arbejdsmiljøet.”

I mailen fra 9/4-2018 gøres der opmærksom på, at de eksisterende tegninger man har af Snorrebakken ikke er gode nok til at lave en fyldestgørende beregning. Jeg citerer:

”Den tilsendte plantegning er desværre ikke direkte anvendelig til løsning af opgaven.

Opdaterede tegninger - plantegninger, snit og facader – er en forudsætning for at vi kan løse opgaven inden for den ønskede tidstermin, da opmåling, optegning og registrering vil tage for megen tid.
Dels viser den modtagne tegning ikke hele bygningsmassen – hele østfløjen (oprindelige gymnastiksal og værksteder) mangler.
Der er ikke vist vinduer – som grundlag for vurdering af dagslysforhold.
Der er ikke vist eksisterende toiletter – til grundlag for vurdering af toiletforhold.
Der er ikke vist adgangsforhold (mangler interne døre, vindfang, interne trappeløb, mulige flugtveje/redningsåbninger m.v.)”

Ligeledes kan det dokumenteres at BRK har modtaget to forskellige bud på ombygning af Snorrebakken. Det ene på godt 15,5 mio. kr. Det andet på 13,3 mio. kr. Buddene er modtaget tre uger før behandlingen i KB. Det mindste af buddene er altså godt 6 mio. kr. dyrere end det der bliver forelagt KB d. 29/5-2018. Det rejser spørgsmål 4.

Her til sidst vil jeg gerne spørge ind til den orientering, som man forelagde for ØEPU. I det anlægsforslag er belysningen også pillet ud (bygherre udbyder selv). Ligeledes er solafskærmningen. Vi skal også selv stå for at tilsyn, projektopfølgning mv., men bliver alligevel det ”kun” lidt over 4 mio. kr. dyrere. Det rejser spørgsmål 5.

Spørgsmål 1: Det lader ikke til at arbejdsklima har været en del af overvejelserne? Man har altså i 6 måneder opereret med et skrabet udgangspunkt, som man to måneder før ovenstående sagsfremstilling har vidst, at medarbejderne har mange betænkeligheder ved. Hvorfor har man ikke flaget det her fra administrationens side?

Spørgsmål 2: Var du selv eller Claus Stensgaard vidende om, at tegningerne har været utilstrækkelige? Er administrationen blevet presset politisk til at nå en specifik deadline, selvom det foreliggende materiale på ingen måde har været fyldestgørende?

Spørgsmål 3: Hvem har givet ordren til lederen af ejendomsservice til, at anlægsbeløbet skulle reduceres, og dermed givet ham lov til at pille store poster ud af anlægsbeskrivelsen?

Spørgsmål 4: Hvem i direktionen har godkendt at man pillede ventilation ud, reducerede udgifterne til belysning, IHC mm. Således, at man landede på det beløb som blev forelagt KB? Og har man rådført sig med borgmesteren?

Spørgsmål 5: Hvad forventer bygherrer (BRK) at vi kan lave ordentlig belysning mm. for? Fire dage før notatet, som blev brugt til orientering af ØEPU var der jo et lignende notat, som indeholdt priserne på dette. Prisen på belysningen var der godt 1,9 mio. kr. – hvem har I tænkt sig skal afholde resterende udgifter? Flere af kommunens konti har jo allerede bidraget foruden de tildelte projektmidler.

Jeg kunne godt tænke mig at der blev forberedt en seance, enten før eller efter KB-mødet på torsdag, hvor de interesserede kan få en gennemgang af det her. Som sagt i telefonen ved jeg ikke hvor filmen er knækket, men føler mig helt ærligt holdt lidt for nar. Og støtter stadig op om nødbremsen, men nu vil jeg gerne oplyses.


Med venlig hilsen

René Danielsson