Haslefisker: Sælregulering istedet for fiskeforbud

Haslefisker Bo Johansen mener, at fiskeriministeren burde regulere sælbestanden i Østersøen i stedet for at forbyde torskefiskeriet.
Fiskeskipper Bo Johansen fra Hasle mener, at fiskeriministerens udspil om et stop for torskefiskeri i den østlige del af Østersøen rammer forkert.

- Jeg synes, det er noget vrøvl. Man skal tage problemet, hvor det er. Og det er simpelthen at få sælen væk, siger Bo Johansen.

For fire år siden flyttede Bo Johansen sin kutter R32 Ninni fra Nexø til Hasle Havn, fordi sælerne havde ødelagt fiskeriet i den østlige del af Østersøen. Både fordi sælerne spiser fangsten, og fordi de inficerer torsken med en ormeparasit, som udmagrer fisken og ødelægger dens kød.

Fiskerminister Eva Kjer Hansen arbejder da også på en regulering af sælbestanden, men oplyser, at det er ikke en beslutning, som bare kan tages i Folketinget.

- Jeg arbejder hårdnakket på, at vi kan komme til at regulere sælerne. Jeg har taget en række initiativer til at samle mine kollegaer fra landene rundt omkring Østersøen. Jeg håber, det vil udmønte sig i en henvendelse til EU-kommissionen, hvor vi i fælleskab beder om, at vi kan regulere sælbestanden, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Ifølge fiskeriministeren skal det stadig være tilladt for fiskerne at have bifangst af torsk i forbindelse med andet fiskeri.