KB: 10. klassecenteret og Campus Bornholm

Skal 10. klassecenteret tilknyttes Campus Bornholm og på hvilken måde? Det spørgsmål drøftede kommunalbestyrelsen til aften og tre muligheder undersøges fortsat.
Tre modeller er i spil til, hvad der skal ske med 10. klassecenteret ved Vibegård.

Model 1 er løsningen er, hvor 10. klassecenteret forbliver selvstændigt og bevarer sin beliggenhed på Vibegårdsvej 5 i Rønne.
Model 2 beskriver en flytning fra Vibegårdsvej til lejede lokaler på Campus Bornholm.
Model 3 er en flytning af 10. klasseundervisningen til lokaler på Campus Bornholm, hvor også driften - dvs. administration og lærere - overflyttes til Campus Bornholm efter aftale med kommunen.

Alle tre modeller skal undersøges nærmere, før en endelig beslutning kan træffes. Det besluttede kommunalbestyrelsen her til aften, selvom flere ville have punktet af dagsordenen.

- Jeg synes ikke, at sagen har været drøftet ordentligt i udvalget og jeg mener, at vi burde være mere inddragende af forældre, skolen og borgerne. Der kunne jo også være andre steder end campus, som kunne være oplagte at lægge 10. klassecenteret, men det har vi ikke behandlet ordentlig, lød det fra Linda Kofod Persson (O).

- Jeg mener heller ikke, at sagen er belyst nok og mener også, at punktet burde tages af dagsorden, lød det fra Leif Olsen (F). Efter en afstemning blev forslaget alligevel behandlet.

- Du har jo selv stemt for, at vi burde behandle forslaget i aften, Linda. Og hvis I sender det tilbage til udvalget kommer der ikke til at ske mere. Men nu stemmer vi for, at få kvalificeret disse modeller, så vi bliver klogere på, hvad det betyder, lød det fra formand for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis (Ø).

- 10. klassecenteret fungerer i dag og det vil være rigtig ærgerlig, at skulle flytte noget, som fungere. De har tilmed nogle flotte tal for at deres elever tager en uddannelse bagefter, men vi er ikke afvisende overfor en flytning. Det skal blot være bedre belyst og jeg glæder mig til det videre arbejde i udvalget, lød det fra Maike Fiil(V).

- 10. klasse er en succes i dag og hvorfor ødelægge noget, som fungerer, lød det fra Kirstine van Sabben(W).

Efter en længere debat blev forslaget om at undersøge mulighederne for en undersøgelse af et samarbejde mellem 10. klassecenteret og Campus Bornholm vedtaget, med undtagelse af SF og Dansk Folkeparti, som ønsker 10. klassecenteret bevaret, som det er i dag.