KB: Færre dispensationsmuligheder fra bopælspligt

Fra seks til tre muligheder for dispensation. Det blev vedtaget i kommunalbestyrelsen til aften.
Det skal være nemmere at håndhæve bopælspligten i otte af øens byer. Det har kommunalbestyrelsen til aften gjort muligt, ved at klarlægge, hvem, som skal træffe beslutninger ved ansøgning af dispensation.

Hidtil har der været seks forskellige muligheder for dispensation fra bopælspligten. Efter i aften er der kun tre; nemlig:

- Pendlerreglen. Når husejer har fået job ovre.
- Renoveringsreglen. Når husejer må flytte ud af huset for at renoverer det. Max tre gange et år.
- Plejehjemsreglen. Når husejeren bliver syg og kommer på sygehus, plejehjem eller andet.

Beslutningsmæssigt vil det fremover være således, at:

- Kompetencen til at træffe afgørelser efter dispensationsreglen ”særlige forhold i øvrigt” træffes af administrationen.

- Kompetencen til at fastsætte og ændre administrativ praksis samt alle øvrige beslutninger vedr. håndhævelse af helårsboligpligten tages af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Der er bopælspligt i følgende otte byer: Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker