KB: Velkommen til viceborgmester Morten Riis

Da anmodningen fra Anne Thomas om at udtræde af kommunalbestyrelsen blev godkendt, blev navnet på den nye viceborgmester offentliggjort.
- Velkommen til det nye kommunalbestyrelsesmedlem, Lars Randorff Nørgaard. Velkommen til diverse nye udvalgsmedlemmer og velkommen til den nye viceborgmester, Morten Riis.

Sådan afsluttede borgmester Winni Grosbøll behandlingen af det punkt, hvor den nu tidligere viceborgmester Anne Thomas' udtræden af kommunalbestyrelsen blev godkendt - og hvor hendes hidtidige udvalgsposter blev fordelt. Anne Thomas fra Alternativet har valgt at udtræde af kommunalbestyrelsen, for at tiltræde jobbet som direktør for CRT, Center for Regional Turismeforskning. Hun afløses af partikollegaen Lars Randorff Nørgaard, som dog ikke overtager hendes udvalgsposter og titel som viceborgmester.

Titlen som ny viceborgmester blev afsløret og navnet var som skrevet - Morten Riis.

Anne Thomas' andre poster blev fordelt således:

1) Medlem af Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget (Kb-medlem)
Ny er Bjarne Hartung Kierkegaard(K)

2) Medlem af Bornholms Energi og Forsyning.
Anne Thomas fortsætter

3) Medlem af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), bestyrelsen (behøver ikke at være kb-medlem)
Ny er Flemming Torsten Sørensen(Å)

4) Medlem af Euroregion Baltic (ERB), styrelsen (kb-medlem)
Ny er Maria Fromseier Kjærgaard(A)

5) Medlem af CPMR – Komiteen af maritime perifere regioner (kb-medlem)
Ny er Morten Riis(Ø)

6) Medlem af Grønbechs Gård, bestyrelsen (kb-medlem)
Ny er Maria Hach(Å)

7) Suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard i Handicaprådet (kb-medlem)
Ny er Bente Helms(A)

8) Suppleant for Winni Grosbøll i KL´s repræsentantskab (kb-medlem)
Ny er Morten Riis(Ø)

9) Suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard i Kommunalpolitisk Topmøde KL (delegermøde) (kb-medlem)
Ny er Leif Olsen(F)

10) Suppleant for Winni Grosbøll i Kommunekontaktrådet Hovedstaden, KL (KKR) (viceborgmester)
Ny er Morten Riis (Ø)

11) Suppleant for Maria Hach i Kommunikationscentret, bestyrelsen (behøver ikke være kb-medlem)
Ny er Flemming Torsten Sørensen(Å)

12) Overvågningsudvalget for South Baltic (kb-medlem)
Ny er Maria Fromseier Kjærgaard(A)

13) Suppleant for Thomas Thors i Rønne Havn A/S, bestyrelsen (behøver ikke at være kb-medlem)
Ny er Maria Hach(Å)

14) Medlem af valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger (kb-medlem)
Ny er Bjarne Hartung Kierkegaard(K)

15) Medlem af valgbestyrelse, kommunale valg (kb-medlem)
Ny er Bjarne Hartung Kierkegaard(K)

16) Medlem af valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (kb-medlem)
Ny er Bjarne Hartung Kierkegaard(K)

17) Medlem af Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm (kb-medlem)
Ny er Bjarne Hartung Kierkegaard(K)