Mindre fartøjer kan fange torsk i nogle områder

Mindre fartøjer på under 12 meter kan fortsat fange torsk i området omkring den sjællandske østkyst i vest til Bornholm i øst og ned til den tysk-polske kyst.
Det er stadig tilladt for mindre fiskefartøjer at fange torsk i område 24, der dækker over den vestlige side af Bornholm. Fiskefartøjet skal være under 12 meter.

Ifølge fiskeristyrelsen er der dog flere undtagelser til forbuddet. Du kan se alle undtagelserne nedenfor:

Område 24 (vestlig Østersø)
•Fartøjer under 12 meter, som fisker med passive redskaber som garn, indfiltringsnet eller toggegarn eller med bundforankrede liner, langliner (bortset fra flydende langliner), håndliner, pilkeudstyr eller lignende passive redskaber må fiske torsk på dybder indtil 20 meter og inden for seks sømil fra basislinjen.

Område 24, 25 og 26 (vestlig og østlig Østersø)
•For fartøjer under 12 meter, som fisker med passive redskaber, som nævnt ovenfor, er det tilladt at have op til 10 % bifangster af torsk, når der fiskes i: •underområde 24 inden for seks sømil fra basislinjerne på dybder mere end 20 meter
•underområde 24 uden for seks sømil fra basislinjen, uanset dybdegrænsen
•underområde 25 og 26

•Fiskerfartøjer, der fisker med aktive redskaber, som f.eks. trawl, med maskestørrelser på op til 45 mm (som pelagisk fiskeri efter f.eks. sild og industrifiskeri efter f.eks. brisling) i underområde 24, 25 og 26, er undtaget fra forbuddet for så vidt angår bifangster af torsk.