Minister bakker op om forbud mod torskefiskeri

Fiskeriminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet bakker op om EU's øjeblikkelige forbud mod torskefiskeri omkring Bornholm.
Tidligere i dag indførte EU et øjeblikkeligt forbud mod at fiske torsk i Østersøen omkring Bornholm. Det forbud bakkes nu op af fiskeriministeren.

- Torskefiskeriet bliver med øjeblikkelig virkning (24. juli) lukket ned i store dele af Østersøen frem til udgangen af året, fordi den østlige torskebestand er i en kritisk situation, og jeg er enig i, at der er behov for tiltag - også for i år. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at den alvorlige situation ikke løses alene med dette. Der er behov for, at vi også får en drøftelse af de andre faktorer, som har stor indvirkning på bestanden. Det vil jeg have fokus på i de kommende forhand¬linger om kvoterne for 2020 i Østersøen, skriver fiskeriminister Mogens Jensen i et skriftligt svar til TV 2/Bornholm.

I tirsdagens beslutning hedder det, at man lukker torskefiskeriet i de områder, der kaldes 24, 25 og 26. Det vil sige i farvandet hele vejen rundt om Bornholm. Og det møder kritik fra Thomas Thomsen, der er formand i Bornholm og Christiansøs Fiskeriforening, at man lukker fuldstændig ned for fiskeriet af torsk på den måde.

- Jeg er skuffet over, at fiskeriet står alene. Det kommer til at få meget store socioøkonomiske konsekvenser, da fiskerne alene skal betale prisen, siger Thomas Thomsen.

Men ministeren mener ikke, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser er særligt store.

- De erhvervsøkonomiske konsekvenser vurderes at være af relativt begrænset omfang, selvom der kan blive visse udfordringer for den enkelte fisker, skriver fiskeriministeren. Han vil dog alligevel sørge for at få undersøgt, hvilke konsekvenser det får:

- Vi har bestilt en analyse vedrørende mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser af forventede kvotereduktioner for flere bestande i Østersøen i 2020. Rapporten ventes i medio september og kan give et solidt billede af udsigterne for 2020.

Ministeriet oplyser, at analysen er bestilt hos Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).