Mange kvindelige værnepligtige på Almegård

Da et nyt hold værnepligtige startede på Almegårds Kaserne den 5. august var 27 ud af i alt 115 rekrutter kvinder.
På landsplan er næsten en fjerdedel af de nye værnepligtige kvinder viser nye tal offentliggjort i dag. Og på Bornholm følger man landstrenden.

Da det nyeste hold rekrutter startede på Almegårds Kaserne den 5. august, var cirka 130 mænd og kvinder indkaldt. Enkelte er sprunget fra, eller er blevet hjemsendt, men status i dag den 22. august er, at der er 27 kvinder blandt de 115 resterende rekrutter. For et år siden var der 17 kvinder der startede.

Det oplyser stabschefen for Opklaringsbataljonen major Claus Rohde til TV 2/Bornholm.

- Det fungerer rigtigt godt. I dag bor de unge mænd og kvinder på de samme stuer, og fungerer tæt sammen. I det hele taget har det givet hele systemet et løft, at der er ved at komme så mange kvinder med, fortæller Claus Rohde.

De værnepligtige, der startede den 5. august, er færdige med deres grunduddannelse i november måned.

Billedete r et arkivfoto.