Bornholmslinjen efterlyser den blåfinnede tun

Det er dog meget usandsynligt, at passagerne ombord på færgen får øje på fisken. Ifølge en forsker er vandet i Østersøen for fersk til, at fisken kan trives.
Brian MacKenzie er en af de forskere, der har sat sig for at kortlægge og dokumentere den blåfinnede tunfisks vandringsmønster. Han har bedt den danske befolkning om hjælp til at dokumentere fiskens færden, og derfor opfordrer Bornholmslinjen i et facebookopslag, passagerer til at holde øje med fisken.

Ifølge Brian MacKenzie, er vandet i Østersøen dog ikke salt nok til, at fisken kan trives. Sandsynligheden for at fisken finder vej til farvandet er størst, hvis saltindholdet er på 2-3 gram pr. 100 gram vand. I Østersøen er saltindholdet under 1 gram pr. 100 gram vand ved vandoverfladen.

Bestanden af den blåfinnede tunfisk faldt drastigt i 1960-erne, fordi den blev udnyttet af fiskeriet både herhjemme og i udlandet. Nu har forskerne dog opdaget, at fisken er begyndt at vende tilbage til de danske farvande.

- Vi vil vide mere om fiskens tilstedeværelse og dokumentere, hvilke tider af året fisken er i Danmark. På den måde kan vi blive klogere på, hvordan vi får den til at trives i danske farvande, siger Brian MacKenzie.

Forskeren mener, at fiskens tilstedeværelse i Danmark skyldes forbedringer i gydebestanden i Middelhavet.

Hvis man sejler i enten Nordsøen, Skagerak eller Kattegat er sandsynligheden større for at få øje på fisken. Skulle man være så heldig at få øje på den blåfinnede tunfisk, så vil Brian MacKenzie meget gerne have en mail og helst med billeddokumentation. Hans e-mailadresse er brm@aqua.dtu.dk.