KB: Ekstraordinært møde var hurtigt klaret

Klokken 8.00 torsdag formiddag mødtes kommunalbestyrelsen til et ekstraordinær kommunalbestyrelsesmøde. To punkter stod på dagsordenen.
En formalitet af en nedlæggelse af et udvalg, samt nedsættelse af et andet var første punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsen her til formiddag. Det andet punkt var en nedprioritering af kommunens gældsbreve til Bornholms Efterskole for, at efterskolen kan få mulighed for at låne penge i banken.

Første punkt var en nedlæggelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalget, fordi opgaverne i stedet skal fordeles mellem Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Natur- og Miljøudvalget. Derfor blev der fremsat ønske om at nedsætte et særligt udvalg under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Dette skal behandles d. 19. september.

Derudover godkendte kommunalbestyrelsen efterskolens ønske om, at gældsbrevene til kommunen bliver nedprioriteret, hvilket gør det muligt for efterskolen at låne penge i banken.

Begge punkter var hurtigt klaret, og omkring 8.20 gik kommunalbestyrelsen til pause. Efter kommunalbestyrelsesmødet skal politikerne holde et budgetseminar.

I videoen ses nogle stemningsbilleder fra mødet.