Hallegaard får påbud for vanrøgt af dyr

To underernærede kalve, der var sendt til slagtning, fik igår regionsdyrlægen og politiet til at rykke ud på bedriften Lille Hallegaard. Nu er gårdejer, Jørgen Christensen, anmeldt for overtrædelse af dyreværnsloven og får pålæg om straks at udbedre forholdene.
Da to tyrekalve i onsdags blev indleveret til slagtning, anmeldte dyrlægen ejeren til politiet. De to kalve var meget underernærede og afkræftede og en analyse af maveindholdet viste, at kalvene havde ædt plastik.

Politiet har nu udfra regionsdyrlægens rapport udstedt en række påbud til Jørgen Christensen.

Dyrene skal straks have sakffet ordentligt foder, vandforsyning, og tilses af en autoriseret dyrlæge for blandt andet at kontrollere for pelssygdomme og foderstand.

- Gårdejeren har meddelt os, at han er igang med at udbedre forholdene og senere i dag tager vi op til gården og kontrollerer, at han gør som lovet, fortæller vicepolitimester, Bjørn Klyver.

Kontrollen vil blive opfulgt af løbende eftersyn af regionsdyrlægen.

- Han skal løbende vurdere, om der er behov for skærpede pålæg, og om nogle af dyrene skal aflives.

Jørgen Christensen har 16-17 jersiekalve på sin bedrift, Lille Hallegård.